Peltaco Oy grundades år 1986. Företagets verksamhet koncentrerade först på service och försäljning av brandsläckare, försäljning av skyddsutrustning samt brandbevakning lokalt. Nära samarbete med kunderna, personalens yrkesskicklighet, innovationsförmåga samt ledande produktmärken har hjälpt vårt företag att stadigt utvidga sin operation och samtidigt utvidga produkt- och serviceutbudet. På tjugo år har Peltaco Oy vuxit från en lokal brandsläckarservice- och brandutrustningsaffär till en riksomfattande expert på brand- och räddningsutrustning, arbetsskydd samt brandsläckar- och rökluckor. Därutöver säljer företaget utrustningar för förstahjälp, befolkningsskydd och fritid samt arrangerar utbildning för eldarbeten. Peltaco Oy har också i allt större utsträckning börjat idka export och import.

Grunden för Peltaco Oys affärsverksamhet utgörs av försäljning och tillverkning av högklassiga produkter inom brand- och räddningsverksamhet, arbetssäkerhet och arbetsskydd samt servicen inom dessa områden. Företaget utvecklar kontinuerligt nya lösningar för sina kunder, och Peltaco Oys produkturval innehåller redan ett tjugotal egna produkter. År 2000 startade företaget sitt hittills största produktutvecklingsprojekt, utveckling av Sami Response -utrustning för bekämpning av oljeskador på land. Redan under utvecklingsfasen har utrustningen väckt intresse både hemma och utomlands, och företaget har börjat arbeta med att starta utrustningens export till Sverige och Tyskland. Idag har företaget export av sina produkter till bl.a. Sverige, Tyskland och England.

Peltaco Oys målsättning är att betjäna kunden yrkesmässigt och mångsidigt. Goda affärsrelationer har lagt en utmärkt grund för planering, utveckling och tillverkning av nya säkerhetsprodukter. Bland våra viktigaste kunder finns regionala brandverk, Kuopio stad, Räddningsinstitutet, brandsläckarservice och industrianläggningar (bl.a. Kemira Phosphates och M-Real).

Medlemskapen i Finlands Arbetarskyddsföretags Förbund r.f. (STYL), Brandredskapsföretagens Förening i Finland r.f. (SPLY) och Sammutinhuoltoliikkeiden liitto (SHLL) främjar företagets tillgång till information och påverkningsmöjligheter inom utveckling av produkter och tjänster. Dessa förbund samarbetar med myndigheterna för utveckling av säkerhet, utbildning och kommunikation. Peltaco Oy är också ett av TUKES (Säkerhetsteknikcentralen) registrerat företag bemyndigat för service och inspektion av handbrandsläckare.

 

Brandrepspåse

Köldskyddsdräkt

Omklädningsmatta

Räddningsklinga

Skyddshuva för utrustning

Slangmes

Tält med luftbågar SA

Tält med luftbågar Ateena

Utrustningskassar

Återkondenseringsstrumpa

 

KONTAKT INFORMATION:

Peltaco Oy

Kartanonkatu 6, 70700 Kuopio
Tel. + 358 17 368 4000 
E-post. trade@peltaco.com

Mrs. Tarja Vartiainen
Export/Import
tel. +358 44 368 4009
 

Our trademarks: