KYS koulutti henkilökuntansa Peltacon järjestämässä CBRNE -koulutuksessa

Kansallisessa CBRNE-strategiassa määritellään terveydenhuollon vastuu varautua hoitamaan suuria potilasmääriä kemiallisten aineiden altistustilanteissa. Kuopion yliopistollinen sairaala…

Lue lisää